SnowLotusLogoPic


=> See our special report on site visit Europe (Germany, Sweden, Finland; 2014 June)
=> See our Proposal PDF for (not only Asian) big cities


MIKÄ ON SNOW LOTUS? => KATSO LINKKIÄ (ENGL.)

Select the language/ valitse kieli:     English Finnish

Koti   Prosessi     Data       Palvelut Näyttöä on   

Total Material Refinery ™ - Täydellinen Materiaalinjalostamo

Ei enää jätettä, vaan arvokasta materiaalia

Materiaalinjalostus™ on prosessi, joka jalostaa materiaalia toisiksi materiaaleiksi ja energiaksi. Konsepti on johdettu tunnetusta, mutta rajoitetummin toimivasta konseptista, öljynjalostuksesta. Täydellinen Materiaalinjalostus
tarkoittaa jalostuksen maksimointia niin, että kaikkia materiaaleja voidaan käyttää syötteenä. Tämä on vallankumous jätehuollossa, joka tekee kaatopaikat tarpeettomiksi. Siihen kuuluu muidenkin materiaalien kuin jätteiden käyttö syötteenä.

Täydellisesti jalostettu materiaali
on prosessin lopputuote. Taloudellinen kannattavuus ottaen huomioon ekologiset ja sosiaaliset tavoitteet ja rajoitukset määräävät, mitä materiaaleja ja kuinka paljon käytetään  ja mitä materiaaleja ja kuinka paljon tuotetaan.

[Täydellinen] Materiaalinjalostamo™ on teollisuuslaitos, joka toteuttaa [Täydellinen] Materiaalinjalostus -prosessia.

Cleantech ja ympäristösektori pyrkivät nykyisin Täydelliseen Materiaalinjalostamiseen.

Compunication Oy on kehittänyt konseptia vuodesta 2005, yhdessä Suomen luovimpien ja suurimpien cleantech-yritysten kanssa. Compunication on kehittänyt visiota edelleen kannattaviksi liiketoimintamalleiksi, ja on tallettanut IPR:n kassakaappiin - oikeastaan pilveen nykymaailman menon mukaan.

Compunication myy ja toimittaa konseptia kaupungeille, valtioille ja suurille cleantech-yhtiöille. Visiomme on perustaa ja operoida ei vain harvoja, vaan sata Täydellistä Materiaalijalostamoa. Se on meidän kortemme kekoon tehdäksemme kaupunkialueet kauniimmiksi ja vähemmän saastuneiksi, kannattavalla tavalla.

Annamme täyden palvelun kaupunkinne puhdistamiseksi ja Täydellisen Materiaalinjalostuksen organisoimiseksi.Lasse Laaksonen, toimitusjohtaja, Compunication Oy.

lassella@hotmail.fi
www.compunication.fi


Snow Lotus®, Material Refinery™ ,  Total Material Refinery™, Material Refining ™, Total Material Refining ™ and Totally Refined Material™ are trademarks of Lasse I. Laaksonen, Helsinki, Finland
Tyrannosaurus® is a registered trade mark of BMH Ltd
Kompogas® is a registered trade mark of Axpo Holding AG.
Biorefining is Bioste Ltd's trademark.

Note that trademarks and their ownerships may change. Please, verify any changes of trademarks and their owners by using Google search or national and international trade registry data bases.

© Copyright 2013-2014  Lasse I. Laaksonen - All rights reserved, copying forbidden; in references, please show this copyright clause entirely
Any permissions available by arrangement thru
lassella@hotmail.fi